Näin pandemia muokkasi Z-sukupolvea työntekijöinä 

Blogi 2.8.2022

Covid-19-pandemialla on ollut suora vaikutus Z-sukupolven työllisyyssuunnitelmiin. Z-sukupolvi (vuonna 2022 noin 12-26 -vuotiaat) joutui jättämään nykyiset työpaikat, etsimään uusia töitä ja harkitsemaan uusia urapolkuja pandemian takia. Pandemian vaikutus Z-sukupolveen tulevaisuuden työntekijöinä näkyy jo nyt työmarkkinalla.

Tässä neljä faktaa siitä, miten pandemia muokkasi Z-sukupolven edustajia työntekijöinä:

1. Joustava keikkatyö houkuttelee yhä useampia

42 % Z-sukupolvesta aloitti tai jatkoi työskentelyä keikkatyön parissa pandemian alusta lähtien. Keikkatyön määrä kasvoi jo ennen vuotta 2020, mutta pandemian aiheuttamat haasteet tekivät siitä entistä houkuttelevamman Z-sukupolvelle. Keikkatyön luonne houkuttelee Z-sukupolvea, sillä keikkatyö on usein hyvin joustavaa niin aikataulullisesti, kuten myös maantieteellisesti. Työn joustavuus on yksi merkittävimmistä Z-sukupolvea houkuttelevista tekijöistä.

2. Enemmistö nuorista suosii etätyöskentelyä

Etätyöskentely on tullut monelle hyvin tutuksi pandemian seurauksena ja myös Z-sukupolvi on päässyt etätyöskentelyn makuun. The State of Gen Z 2021-2022 –tutkimus osoittaa, että jopa 65 % Z-sukupolvesta, jotka työskentelivät etänä viime vuonna, tunsivat enemmän yhteyttä työtovereihinsa. Lisäksi 62 % nuorista kertoi olevansa tuottavampia etätyöskentelyn ansiosta. Etätyöskentelyllä voi siis olla tiimihenkeä parantava vaikutus. Jopa 58 % tutkimukseen osallistuneista Z-sukupolven edustajista tunsi olevansa avoimempia ja rehellisempiä tiimilleen ja yli puolet sanoivat luottavansa tiimiinsä enemmän etätyöskentelyn muodossa. Etätyöskentelyn suuren suosion myötä Z-sukupolven edustajia saattaa olla vaikea houkutella siirtymään ”normaaleihin” työolosuhteisiin tulevaisuudessa.

3. Puolet nuorista harkitsee uusia urasuunnitelmia

Pandemia on aiheuttanut myös pelkotiloja työllistymismahdollisuuksista tulevaisuudessa. Johtavan kansainvälisen koulutusorganisaation tekemä tutkimus osoittaa, että pandemian puhkeamisen jälkeen 55 % alle 25-vuotiaista on aktiivisesti harkinnut uusia uravaihtoehtoja. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan Z-sukupolvi uskoo pandemian jälkeen teknologia-alan ja terveydenhuollon tarjoavan parhaat tulevaisuuden työpaikat.

4. Välitön palkanmaksu on nuoria houkutteleva uusi työsuhde-etu

Pandemian myötä palkanmaksusta on tullut entistä epävarmempaa. Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että jopa 61 % yhdysvaltalaisista Z-sukupolven edustajista haluaisi työnantajansa tarjoavan mahdollisuuden maksaa palkkansa välittömästi tai lähes välittömästi. Työnantajat, jotka eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa, ovat todennäköisesti epäedullisessa asemassa Z-sukupolven rekrytoinnissa, kun yhä useammat yritykset tarjoavat välitöntä palkanmaksua työntekijöilleen. Ei epäilystäkään, etteikö tämä Z-sukupolven keskuudessa arvostettu trendi leviäisi pian myös Euroopan työmarkkinoille.

Lähteet:
Impact of Pandemic on Outlook on Life and Study. Into University Parterships (2021)
The state of Gen Z 2021-2022. Gen Z as employees and workforce trendsetters (2021-2022)