Moccamaster

Kohderyhmäselvitys

Tehtävä

Moccamasterin markkina-asema aikuisväestön keskuudessa on ylivoimainen. Rakastettu ja perinteikäs brändi haluaa säilyttää asemansa myös uuden kuluttajasukupolven keskuudessa. Moccamaster halusi selvittää, kuinka hyvin sen brändiattribuutit puhuttelevat z-sukupolvea ja tarvitaanko niiden rinnalle nuorille suunnattuja uusia pääviestejä. Lisäksi haluttiin ymmärrystä parikymppisten käyttäytymisestä ostopolun eri vaiheissa ja siitä, miten ostokäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa.

Menetelmät

Kohderyhmähaastattelut
ja kohderyhmä-workshop

Ratkaisu

Bängeri rekrytoi prosessiin ryhmän omillaan asuvia, kahvia säännöllisesti juovia nuoria eri puolilta Suomea. Ensin Bängeri haastatteli nuoret kahviin ja kahvinkeittimiin liittyvistä käyttötottumuksista ja preferensseistä sekä ostokäyttäytymisestä ja Moccamasterin brändiattribuutteihin liittyvistä asenteista.  

Seuraavassa vaiheessa Bängeri fasilitoi kohderyhmä-workshopin, jonka aiheita olivat mm.:

  • Nykyinen brändimielikuva ja potentiaaliset uudet pääviestit
  • Tuoteinspiraatio ja tuotteen harkinta
  • Harkintavaiheeseen vaikuttaminen
  • Kohderyhmää puhuttelevat markkinointitoimenpiteet

Lopputuloksena Moccamaster sai yhteenvedon löydöksistä sekä suositukset nuorille kuluttajille suunnatusta brändimarkkinoinnista ja myynnin edistämisestä.  

Case: #KUNINGASKOBRA #KUNINGASKOBRA