Oreo

Tehtävä

Oreo on nuorten rakastama keksibrändi, joka yllättää faninsa aina vain uusilla tuotteilla, aktivoinneilla ja collaboilla. Oreon valmistaja Mondelez halusi selvittää, millainen on nuorten kuluttajien suhde ja asenteet kekseihin kategoriana. Tavoitteena oli saada selville, mihin käyttötarkoituksiin ja kuinka usein keksejä käytetään, mitä kekseissä preferoidaan, miten nuoret kokevat keksihyllyn myymäläkontekstissa ja millaista menekin edistämistä nuoret itse Oreon nimissä niin myymälässä kuin somessa tekisivät.

Menetelmät

Kvantitatiivinen tutkimus ja co-creation workshop

Ratkaisu

Työ toteutettiin kaksivaiheisesti, jonka ensimmäisessä vaiheessa Bängeri toteutti 15-25 -vuotiaille suunnatun kvantitatiivisen tutkimuksen. Tutkimuksen tuloksista saadut keskeiset löydökset ohjasivat seuraavaa vaihetta, jossa tutkimuslöydöksiä jatkojalostettiin ja Oreon somepresenssiä yhteiskehitettiin kohderyhmää edustavista nuorista rekrytoidun kehittäjätiimin kanssa workshop-työskentelyllä. 

Yhteistyön tuloksena Oreo sai kokonaisvaltaista ymmärrystä ja insighteja nuorten suhteesta kekseihin sekä konkreettisia, kohderyhmälähtöisiä suosituksia ja ideoita menekinedistämisen ja somepresenssin kehittämiseksi. 

Case: Taffel Snacks Battle Taffel Snacks Battle