Case adecco

kohderyhmätutkimus

Lähtökohta

Maailman suurimpaan henkilöstöpalvelualan ketjuun kuuluva Adecco auttaa työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa. Keväällä 2020 Adecco päätti hankkia lisätietoa ja ymmärrystä nuorista työnhakijoista oman markkinointinsa ja palveluidensa kehittämiseksi.

ratkaisu

Bängeri toteutti Adeccolle kohderyhmätutkimuksen, jolla kartoitettiin opintojensa loppuvaiheessa olevien amk-opiskelijoiden työnhakemisen motiiveja ja käyttäytymistä. Projekti käynnistyi kyselyllä, jolla kartoitettiin nuorten työnhakukanavia ja -käytäntöjä, sosiaalisen median käyttöä ja Adeccon brändiin liittyviä mielikuvia. Toisessa vaiheessa Bängeri haastatteli erikseen opiskelijoita eri koulutusaloilta kyselyssä saatuja vastauksia syventäen.

Tulokset

Adecco sai valaisevaa faktaa markkinointia koskevan päätöksenteon tueksi. Somekuiskauksen tulokset jalkautuvat kehittämistyöhön, joka koskee hakusanaoptimointia ja -markkinointia sekä somen kanavastrategiaa ja sisältösuunnitelmaa.